ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÖN BİLGİLENDİRME FORMUİşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu ALICI tarafından satın alınan aşağıda belirtilen ürün/hizmetlerle ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. ALICI işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme’yi onayladığı takdirde sözleşme konusu bedeli ve varsa ek ücretleri işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen esaslara uymak suretiyle ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun, ALICI tarafından okunup onaylanmasından sonra, e-posta adreslerine gönderilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudukları ve herhangi bir itirazı olmaksızın Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul ettikleri kabul edilir.


  1. TARAFLAR
  • SATICIYA AİT BİLGİLER

EVDEN EVE NAKLİYECİLER DERNEĞİ

Mersis No. :
Vergi Dairesi/No. :
Adres : İnönü Mah. Düzenli Sk. No:3, 34755 Dudullu Osb/Ataşehir, İstanbul
Telefon Numarası : (0216) 362 36 00
E-Posta/KEP : info@end.org.tr

 

(İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda kısaca “END” olarak anılacaktır.)

  • ALICI
Ad Soyad/Unvan :
Adres :
E-Posta :
Telefon :

(İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda kısaca “ALICI” olarak anılacaktır.)


  1. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET VE ÖDEME BİLGİLERİ
Ürün/Hizmet Adı / Kodu Adet Adet Fiyatı Promosyon Ara Toplam

 

Toplam:
Ödeme Şekli: KREDİ KARTI
İşlem Ücreti:
Promosyon Tutarı:
Genel Toplam (KDV Dahil):
Fatura adresi:

 

  • ALICI, academyclub.co uzantılı internet sitesinde belirtilen eğitim/etkinlik/seminer vb. içeriklerden kendisi için uygun gördüğünü seçmiş olup, ALICI, internet sitesinde ilgili içerik için belirlenen tarihte hizmetin ifa edileceğini bilmekte ve bu hususu kabul etmektedir.
  • Sözleşme uyarınca doğacak tüm bedeller yalnızca kredi kartı veya END tarafından belirlenen diğer sanal ödeme yöntemleri ile ödenecektir. ALICI, END internet sitesi üzerinden satın alma işlemi sırasında gerekli bilgileri doldurduktan sonra, kendisine ödeme yapmak üzere tercih etmesi için kredi kartı seçenekleri sunulacaktır. ALICI, bu kredi kartı seçeneklerinden kendisine uygun olanını tercih edecek ve işlemini tamamlayacaktır. ALICI; ödeme esnasında END sistemlerinin kabul etmediği kredi kartı veya ödeme yönetimi ile işlem yapamayacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  • END, academyclub.co internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. Böyle bir durumda gerekli düzeltmeler yapılarak fazla ödemelerde iade politikası uyarınca ödenen fazla kısım ALICI’ya iade edilecektir. Eksik ödemelerde ise eksik kalan kısma ilişkin ödemenin yapılmaması halinde satın alma işlemi iptal edilerek, ödenen tutar ALICI’ya iade politikası uyarınca iade edilecektir.


  1. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 maddesi (ğ) bendi gereğince, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler bakımından cayma hakkı kullanılamaz. Buna göre online eğitim içerikleri satın alındığı takdirde bu içerikler bakımından cayma hakkının kullanımı söz konusu olmayacaktır. Bunun dışında internet sitesi üzerinden satın alınan hizmetler/eğitimler için satın alma işleminin gerçekleştiği günden itibaren tüketici, 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda ALICI tarafından ödenen ücret, ALICI hangi ödeme yöntemi ile ödeme yapmış ise aynı şekilde 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.

Belirli bir kişi limitinin tamamlanması halinde verilecek olan eğitimlerde, belirlenen sayıya ulaşılamaması sebebiyle eğitimin iptal edilmesi halinde, ALICI tarafından ödenen ücret, ALICI hangi ödeme yöntemi ile ödeme yapmış ise aynı şekilde 14 (ondört) gün içerisinde herhangi bir kesinti yapılmaksızın ALICI’ya iade edilecektir.


  1. İHTİLAFLARIN HALLİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden doğan tüm ihtilafların hallinde, Sözleşme’nin tarafı Gerçek Kişi ALICI ise, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri; Sözleşme’nin tarafı Tüzel Kişi ALICI ise, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

ALICI, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını işbu Ön Bilgilendirme Formu’na konu üyeliğin ödeme yükümlülüğü doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.